KOMPOSESORÁT POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO – Dolná Lehota

Telefón:   +421 907 809108, 048/6179302
E-Mail:     komposesorat@gmail.com
Adresa:    Dolná Lehota 90;       97 698 Dolná Lehota